രാജീവ് ഗാന്ധി ബസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ അവാർഡ് ഡോ. സൈജു ഖാലിദിന്

0
69

രാജീവ് ഗാന്ധി ബസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ അവാർഡ് ഡോ. സൈജു ഖാലിദിന്
മണ്ണാറശാല രാജീവ് ഗാന്ധി ലൈബ്രറി എർപെടുത്തിയ രാജീവ് ഗാന്ധി ബസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ അവാർഡ് പ്രശസ്ത പരിശീലകൻ ഡോ. സൈജു ഖാലിദിന് 2024 മേയ് 15 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഹരിപാട് സബർമതി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകുമെന്ന് ലൈബ്രറി പ്രസിഡൻ്റ് എസ് ദീപു അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.