ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം വൈകിട്ട് 4 മുതൽ ഓൺലൈനായി അറിയാം

0
504

കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം വൈകിട്ട് 3ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാലു മുതൽ ഓൺലൈനായി ഫലം ലഭ്യമാകും.

ഫലം അറിയാൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ:
www.keralaresults.nic.in
www.result.kerala.gov.in
www.examresults.kerala.gov.in
www.results.kite.kerala.gov.in

ഫലം അറിയാൻ മൊബൈൽ ആപ്:
SAPHALAM 2023,
iExaMS – Kerala,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.