ആധാറുണ്ടെങ്കില്‍ മിനുട്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ സൗജന്യമായി പാന്‍ ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കും: എങ്ങനെ?

0
957

പാൻ കാർഡ് കിട്ടാൻ ഇനി ആഴ്ചകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ഇൻസ്റ്റന്റ് പാൻ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പാൻ നമ്പർ കിട്ടുന്നതാണ്.

പാൻ കാർഡ് എടുക്കാനുള്ള താഴെ പറയുന്നു.

 1. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇ-ഫയലിങ് പോർട്ടലിൽ ‘Instant Pan through Aadharഎന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. പുതിയ പേജിൽ ‘Get New Pan‘എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. പുതിയ പാൻ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധർ നമ്പർ നൽകുക. ക്യാപ്ചെ കോഡ് നൽകിയാൽ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒടിപി ലഭിക്കും.
 4. ഒടിപി നൽകുക.
 5. ആധാർ വിവരങ്ങൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
 6. പാൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്.
 7. ആധാർ നമ്പർ യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറിയതിനുശേഷം അപ്പോൾതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇ-പാൻ അനുവദിക്കും.
 8. ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ്/ഡൗൺലോഡ് പാൻ- എന്നസ്ഥലത്ത് ആധാർ നമ്പർ നൽകി പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള പാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആധാർ ഡാറ്റാബേസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ-മെയിലിലും പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ പാൻ ലഭിക്കും.
 9. എല്ലാം കൃത്യമാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പാൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം.
 10. ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ പാൻ ലഭിക്കുന്നതിന് പണമൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല. പേപ്പറിൽ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല. രേഖകളൊന്നും പോർട്ടലിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുമില്ല.
 11. ഓർക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തവർക്കേ ഈ സേവനം ലഭിക്കുകയുള്ളു കൂടാതെ ജനന തീയതി പൂർണ്ണമായും ആധാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം( DD/MM/YYYY)
 12. ഇപ്പോൾ പാൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഈ പോർട്ടൽ വഴി പാൻ കാർഡ് എടുക്കുവാൻ പാടുളളതല്ല.

ഇതുവരെയും പാൻ കാർഡ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പാൻ കാർഡ് എടുക്കുക.