വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്വയം രേഖപ്പെടുത്താം

0
797

വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്വയം രേഖപ്പെടുത്താം; കോവിഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും മീറ്റർ റീഡിംഗ് സാധ്യമാവാതെ വന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വയം റീഡിംഗ് എടുത്തു നൽകാനാകും.

വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡിംഗ് സ്വയം എടുത്ത് നൽകുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറായ ശ്രീ. ആനന്ദ് കെ എസ് വിശദീകരിക്കുന്നു

കെഎസ്‌ഇബിയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുകയില്ല. ( https://ws.kseb.in/OMSWeb/registration ഈ ലിങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം)
വിവിധ തരം മീറ്ററുകളിൽ നിന്ന് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്ന വിധം ഇവിടെ കാണാം :

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.