ശരണ്യ സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതി – Employment Exchange Self Employment scheme for the destitute women

0
933

ലോണ്‍ ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹത ഉള്ളവര്‍

വിധവകൾ, വിവാഹമോചിതർ , ഭര്‍ത്താവ്‌ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവര്‍, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 30 വയസിന്‍ മുകളില്‍ ഉള്ള സ്ത്രീകള്‍, വിവാഹം കഴിക്കാതെ അമ്മ ആയ SC/ST വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രികള്‍ , വികലാഗരും കിടപ്പു രോഗികളുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കും . വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ  കവിയാൻ പാടില്ല. പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

ലോണ്‍ വിവരങ്ങള്‍

പലിശ രഹിത വാഴ്പ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് . സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 50,000 രൂപയാണ് നൽകുന്നത് അതിൽ 50% സർക്കാർ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും. ( 25,000 രൂപ ). തിരിച്ചടവ് 60 തുല്യ പ്രതിമാസ തവണകളായിരിക്കും. സംരംഭത്തിന് 50000 രൂപ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു തുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകൻ അവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ സംഭാവനയായ തുകയുടെ 10% അടയ്ക്കണം. അതിലുപരിയായി, ഗുണഭോക്താവ് 3% പലിശയും അടയ്ക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എം‌പ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്, വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടും വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പ തുക തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് അയയ്ക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ https://employment.kerala.gov.in/saranya/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.