കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് തൊഴിൽ മേളകൾ; അയ്യായിരത്തിലേറെ തൊഴിലവസരം

0
980

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അയ്യായിരത്തിലേറെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി രണ്ട് മെഗാ ജോബ് ഫെയറുകൾ 2022 ജനുവരി 13, 14 തീയതികളിൽ നടക്കും.

കെ – ഡിസ്ക് തൊഴിൽ മേള 2022

ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് ഇന്നവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിൽ (കെഡിസ്‌ക്) സഹകരിച്ചാണ് കണ്ണൂർ ഗവ. എൻജിനീയറിംഗ് കോളജിൽ തൊഴിൽ മേള 2022 ജനുവരി 13 ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായി രജിസ്‌ട്രേഷൻ തുടങ്ങി. നൂറിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ രണ്ട് മേളകളിലുമായി പങ്കെടുക്കും. നേരിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും അഭിമുഖം നടക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനായി https://knowledgemission.kerala.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക.

മേളകൾ 2022 ജനുവരി 13, 14 കണ്ണൂർ ഗവ. എൻജിനീയറിംഗ് കോളജിൽ നടക്കും. രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

MEGA Job Fair 2022 – Kannur District

കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽ എക്സലൻസ് (കെയ്സ്) മായി സഹകരിച്ചാണ് കണ്ണൂർ ഗവ. എൻജിനീയറിംഗ് കോളജിൽ തൊഴിൽ മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Date : 14 January 2022

Time: 09:00 am to 06:00 pm

Venue: Government College of Engineering Kannur Dharmasala Kerala 670563,

രജിസ്ടേഷനായി http://www.statejobportal.kerala.gov.in/publicSiteJobs/jobFairs വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

Participating Companies

 1. SHOBIDHA WEDDING CENTRE 
 2. Ideal Decor Zyus Educare Pvt Ltd 
 3. Signature Honda Kannur 
 4. MEGHA’S HERBO CARE SULFEX MATTRESS CO 
 5. Aditya birla capital 
 6. HEALTHVISTA INDIA 
 7. DZAN INTERIORS 
 8. Madhurag Gold & Diamonds 
 9. Spectrum Technoproducts 
 10. VEGA BUSINESS SOFTWARE 
 11. HAR CARS (MARUTI SUZUKI DEALER) 
 12. OZONE LYF PRIVATE LIMITED

Leave a Reply