ബിഎസ്എൻഎൽ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ ? കാരണം ഇതാണ്.

0
639

ബിഎസ്എൻഎൽ ലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ എത്താൻ സാധ്യത. സ്വകാര്യ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ വളരെ വിലകുറഞ്ഞതാണ്. പല ഉപയോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ സെക്കൻഡറി സിം കാർഡ് BSNL-ലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം. ഭാവിയിൽ 4G പ്ലാനുകളിൽ ഇത് BSNL-നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചേക്കാം.

എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർമാരും വിപണിയിലെ മിക്ക ജനപ്രിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലും 20% മുതൽ 25% വരെ താരിഫ് വർദ്ധനവ് വരുത്തി. എന്നാൽ ബിഎസ്എൻഎൽ നിരക്ക് വർദ്ദനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.

പല ഉപയോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ സെക്കൻഡറി സിം കാർഡ് BSNL-ലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം. കാരണം, താരിഫ് വർദ്ധനയോടെ, സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പുതിയ നിരക്കുകൾ കാരണം പലർക്കും അവരുടെ സെക്കൻഡറി സിം കാർഡ് റീചാർജ് വളരെ ചെലവേറിയതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം, ബിഎസ്എൻഎൽ ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ വിലകുറഞ്ഞ പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ പലരും ബി.എസ് എൻ എല്ലിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടുന്നു.

Leave a Reply