പ്ലസ് ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.85.13 % പേര്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് അര്‍ഹരായി

0
790

കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി , വി.എച്ച്.എസ്.ഇ രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം 15 ജൂലായ് 2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഫലം ലഭിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ

മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.