വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി 10 വയസ്സുകാരൻ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു.

0
778

വൃക്കകൾ തകരാറിലായ ഓയൂർ, നെടുമാൻകോട് വീട്ടിൽ അജയകുമാറിന്റെ 10 വയസ്സുള്ള മകൻ അമ്പാടി കഴിഞ്ഞ പത്തു മാസമായി തിരുവനന്തപുരം എസ്.എ.ടി ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അടിയന്തരമായി വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.

ശസ്ത്രക്രിയക്ക് എകദേശം 24 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവുവരും. ചികിത്സ സഹായത്തിനായി ഓയൂർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ അമ്മ ഹിമയുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. Hima. S, Account No: 10840100297800. IFSC code:FDRL0001084, FEDERAL BANK., OYOOR.ഫോൺ: +918593908947

Leave a Reply