ഒരുമാസം 24 ടിക്കറ്റ് വരെ; ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പരിധി ഉയര്‍ത്തി റെയില്‍വേ

0
422

ഐ.ആർ.സി.ടി.സി. വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ആപ്പ് വഴിയും ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ച് റെയിൽവേ. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഇനിമുതൽ ഒരുമാസം 24 ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം.

നിലവിൽ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ട് വഴി 12 ടിക്കറ്റായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് മാസം ആറ് ടിക്കറ്റുകളാണ് നിലവിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ഇത് 12 ആയി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിരം യാത്രക്കാർക്കും ഓരേ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധുക്കൾക്ക് അടക്കം ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും നടപടി സഹായകരമാകുമെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.