മൂക്ക് കൊണ്ട് ലാലേട്ടനെ വരച്ച് ശ്രദ്ദ നേടി ഒരു കലാകാരൻ : വീഡിയോ കാണാം.

0
931

മൂക്ക് കൊണ്ട് ലാലേട്ടനെ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രീകരിച്ച് ശ്രദ്ദനേടിയിരിക്കുകയാണ് അനി വർണ്ണം എന്ന കലാകാരൻ. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഈ ദ്യശ്യ വിരുന്ന് കാണാൻ വീഡിയോ കാണുക:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.