ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി അവസരം: Software Engineer, Unskilled Workers

0
789

📌 തസ്തിക : SOFTWARE ENGINEER

📌 യോഗ്യത : ANY DEGREE IN COMPUTER SCIENCE + ASP.NET, SQL SERVER / ORACLE JQUERY AND CSS

📌നിയമനം :ചേർത്തല
📌 യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ താഴെ കാണുന്ന ഐഡിയിൽ മെയിൽ ചെയ്യുക

ഇമെയിൽ സബ്ജെക്ട് ആയി “FOR THE POST OF SOFTWARE ENGINEER” എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക

📧 employability.alp@gmail.com

ഫോൺ :8304057735

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10-07-2021


ആലപ്പുഴ എപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ഹരിപ്പാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയിലെ ഫാക്റ്ററിയിയിലേക്ക് വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കുറഞ്ഞ യോഗ്യത 10 ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പരമാവധി പ്രായം 30 വയസിൽ താഴെ. 📌 പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവസരം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ജില്ലകളിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

📌 ഫുഡ്‌ + താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓർക്കുക ഇത് ഒരു UNSKILLED ജോബ് ആണ് ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങള്ക്ക്വറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് ഫിൽ ചെയ്യുക.(ദയവായി വർക്കർ ജോബ് അന്വേഷിക്കുന്നവർ മാത്രം ലിങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യുക ).
https://bit.ly/3ymVZKD

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2021 ജൂലൈ 8 വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ. ഫോൺ 8304057735

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.