കേരള സർക്കാർ കോവിഡ് 19 സിറ്റിസൺ രജിസ്ട്രേഷൻ

0
854

കോവിഡ് 19 നെ നമുക്ക് ചെറുത്തു തോല്‍പ്പിക്കാം. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു സിറ്റിസന്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ പോര്‍ട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചു. ഇ വെബ് സൈറ്റിലൂടെ രോഗ സാധ്യതയുള്ളവരെപറ്റിയും അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രികരെപറ്റിയും ആഭ്യന്തര യാത്രികരെപറ്റിയും വിവരങ്ങള്‍ അറിയാമെങ്കില്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം.

  • രോഗ സാധ്യതയുള്ളവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
    നിങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റി സണോ രോഗ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളയാളോ ( ഉയർന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷർ , ഡയബറ്റിസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ / കീമോ തെറാപ്പി എടുക്കുന്നവർ എന്നിവർ ) അങ്ങനെയുള്ളവരെ അറിയുന്നവരോ ആണോ ?
  • അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രികനു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
    താങ്കൾ അടുത്തിടെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയ വ്യക്തിയോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അറിയുന്ന ആളോ ആണോ?
  • ആഭ്യന്തര യാത്രികനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
    താങ്കൾ അടുത്തിടെ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്ര നടത്തിയ വ്യക്തിയോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അറിയുന്ന ആളോ ആണോ

കോവിഡ് 19 സിറ്റിസൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.