കേരളത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍

0
886

കേരളത്തില്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍. അവശ്യസാധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. സ്വകാര്യ വാഹനം ഉറപ്പാക്കും. പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടാകില്ല.

Leave a Reply