വാട്ട്സാപ്പ് തീം പിങ്ക് ആക്കുന്ന ലിങ്ക് വ്യാജം: ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വാട്ട്സാപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത

0
799

നിങ്ങളുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് തീം പിങ്ക് നിറമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സൈബർ സുരക്ഷ വിദഗ്ധർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഇത് ഉപയോക്താവിന്റെ ഫോൺ ഹാക്കിംഗിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും ഫോണിലെ അവരുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയ്‌ക്കൊപ്പം വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് നഷ്‌ടപ്പെടാമെന്നും പറയുന്നു.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോണുകളിൽ അടുത്തിടെ ചിലലിങ്കുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു, അത് അപ്ലിക്കേഷന്റെ തീം പച്ചയിൽ പിങ്ക് ആക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

Fake

അപകടസാധ്യത ഭീഷണി നേരിടാൻ വാട്ട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോക്താക്കൾ Google Play സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ iOS അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply