ഈ 21 ആപ്പുകൾ കുട്ടികളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കേരള പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്

0
815

രക്ഷകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 21 സ്മാർട്ഫോൺ ആപ്പുകളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി കേരള പോലീസ് .
ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഒരു പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കോ, വിനോദത്തിനോ വിജ്ഞാനത്തിനോ ആശയവിനിമയത്തിനോ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാകാം. പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇത്തരം ആപുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഫോണുകളിൽ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫേസ് ബുക്കിലൂടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.