പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി മുതൽ ഓൺലൈനിൽ: ഫീസ് വിവരങ്ങൾ

0
959

പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൗ മാസം മുതൽ ഓൺലൈനാക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായി. ഇനി വാഹൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും പുക പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യും. പുക പരിശോധനയ്ക്ക് വാഹനം കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചാൽ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി മോട്ടോർ വാഹന സെർവറിലേക്ക് പോകും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമയ്ക്ക് എസ്.എം എസ് സന്ദേശവും ലഭ്യവുമാണ്.

പുക പരിശോധന ഫീസ്

  • ഇരുചക്രം: 80 രൂപ
  • മുചക്രവാഹനം : പെട്രോൾ–80 രൂപ, ഡീസൽ–90 രൂപ
  • ലൈറ്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ: പെട്രോൾ – 100 രൂപ, ഡീസൽ – 110 രൂപ
  • ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ : 150 രൂപ

Leave a Reply